Spring til indhold

Stor succes med at få psykisk sårbare i job

I Aalborg Kommune havde man en pukkel af ledige psykisk sårbare, man ikke kunne få i job. Den Sociale Kapitalfond betalte fire millioner kroner til kommunen, som så ansatte Fokus Folkeoplysning til at lave en skræddersyet løsning, der fik de udsatte borgere i job. Succesen gjorde kommunen i stand til at betale pengene tilbage, og Den Sociale Kapitalfond fik oven i købet et afkast på 1,5 procent, som man kunne geninvestere i andre projekter med social effekt.

Ledende partner i sociale effektinvesteringer i Den Sociale Kapitalfond Jannik Tharben Buchholz forklarer, at fonden får social og økonomisk succes til at hænge sammen. I forløbet i Aalborg kom 48 procent af de psykisk sårbare i job, og mange af borgerne havde endda været uden for arbejdsmarkedet i over 10 år:

Jannik Traben Buchholz, ledende partner

”Fokus Folkeoplysning er eksperter i at matche denne type borgere med virksomhederne. Man tager udgangspunkt i virksomhedernes behov, hvilken type arbejdskraft har de brug for? Ofte er der tale om småjobs på 10-15 timer ugentlig, og stillingerne er typisk inden for servicesektoren – catering, rengøringsjob, det kan også være p-vagt eller pasning af udearealer. Medarbejderne har så fx 2-3 småjobs i forskellige virksomheder, og det er vigtigt at pointere, at der er tale om ordinære jobs, man har ikke brugt praktik, borgerne skal være selvforsørgende og tjene deres egne penge. Det skaber ansvarsfølelse og fastholdelse,” forklarer Jannik Tharben Buchholz.

God dialog med kommunerne

Under forløbet har medarbejderne haft en ugentlig mentor fra Fokus Folkeoplysning, som også har haft jævnlige snakke med virksomhederne. Projektet har været så stor en succes, at Aalborg Kommune siden har fortsat samarbejdet med Fokus Folkeoplysning. Ifølge Jannik Tharben Buchholz har jobcentrene ikke ressourcer til at forme jobs til udsatte borgere, og derfor kan det være en rigtig god idé som i dette tilfælde at udlicitere som supplement:

”Traditionen med, at der er skodder mellem det private og det offentlige er ved at ændre sig, og i Den Sociale Kapitalfond arbejder vi på at udbrede modellen med sociale effektinvesteringer i dialog med kommunerne, som kan bruge dem som nyttige redskaber til at skabe sociale forbedringer for en udsat gruppe mennesker.”

Jannik Tharben Buchholz fortæller, at der med Den Sociale Investeringsfond, som er relativt nystartet, er kommet en statslig anerkendelse af denne måde at arbejde på:

”Og det er en god forretning for alle. Aalborg Kommune har sparet penge, for det er billigere at få folk i arbejde end at have dem på overførselsindkomst. Og det er lykkedes til fulde, så meget og så hurtigt, at projektet faktisk er blevet afsluttet før tid,” siger han til slut. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *