Spring til indhold

“Det kan ramme os alle…”

Der må gøres en ekstra indsats for, at psykisk sårbare kommer i arbejde. Alt for mange står udenfor, og det er på høje tid, at der bliver gjort noget ved den sag. Det mener Søren Carøe, som i 2009 var med til at etablere Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet. 

Søren Carøe er formand for Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet, der har 18 medlemmer, og som er en frivillig forening, uafhængig tænketank og NGO, der arbejder for, at psykisk sårbare får bedre muligheder for at opnå eller bevare et job. 

Rådet er stiftet ud fra et ønske om at etablere et forum for erfaringsudveksling, videndeling og ikke mindst handling, når det drejer sig om at forstærke relationen mellem mennesker med psykosociale handicap og arbejdsmarkedet. Initiativet skal ses på baggrund af, at flere og flere ellers raske og velfungerende mennesker i erhverv oplever et psykisk nedbrud med alt, hvad det medfører af stigende sygefravær, større udgifter til sygedagpenge for ikke at nævne store menneskelige omkostninger.  

”Det kan ramme os alle at få psykiske problemer”, siger Søren Carøe, der har en samfundsvidenskabelig baggrund, og som blandt andet har været kommunaldirektør. Han har også arbejdet på beskæftigelsesområdet, hvor han især har interesseret sig for udsatte grupper. 

I starten drejede det sig udelukkende om mennesker med fysiske handicap. Da han blev opfordret til også at gøre noget for mennesker med psykiske lidelser, tøvede han, fordi han mente, at det ville være vanskeligt at bygge bro til arbejdsmarkedet for denne gruppe: 

”Jeg kom til at tænke på patienterne på statshospitalet i Stege på Møn, hvor jeg voksede op i 1950’erne. De var et dagligt syn i bybilledet, hvor de gik tur i en lang række med en plejer foran og en plejer bagved. Patienterne virkede sløve, formentlig fordi de var stærkt medicineret, så det var svært at forestille sig dem passe et job. Men jeg fandt jo ud af, at der er sket en del siden min barndom, også hvad angår behandling af mennesker med psykiske udfordringer. Derfor gik vi i gang med at undersøge mulighederne for at skabe plads på arbejdsmarkedet for psykisk sårbare med og uden en diagnose”, siger Søren Carøe. 

Han fortæller videre, at Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet udelukkende fokuserer på relationen mellem psykisk sårbare og arbejdsmarkedet. Rådet er derfor sammensat, så medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af erhverv og uddannelser. Kompetenceprofilen er tværfaglig og afspejler dybtgående viden om beskæftigelses- og handicappolitik, social- og sundhedspolitik, behandlings- og socialpsykiatri samt virksomhedsledelse og kommunikation. 

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er godkendt som høringsberettiget af Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Social-, Bolig- og Ældreministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. I 2017 blev foreningen optaget som medlem af Rådet for Menneskerettigheder.

Det er en hovedopgave at udvikle og formidle viden om relationen mellem psykisk sårbare og arbejdsmarkedet, og den viden får man ved at gennemføre projekter. Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er altså en udviklings- og ikke en driftsorganisation, som kræver ressourcer i en helt anden størrelsesorden. 

En primær målgruppe er naturligvis mennesker med psykiske problemer, men man kan ikke hjælpe dem, medmindre de selv oprigtigt ønsker at ændre deres livssituation, for eksempel i kraft af et arbejde.

På spørgsmålet om, hvorfor det kan være svært for mennesker med psykiske lidelser at komme i arbejde eller bevare tilknytningen til en virksomhed, svarer Søren Carøe:

”Det skyldes ofte uvidenhed om den måde, som psykiske lidelser kommer til udtryk på. Det kan også have betydning, at man ikke kan se på et andet menneske, om han eller hun er psykisk sårbar. Endelig er psykisk sygdom en tilstand, der kommer og går.”

Han fortæller ligeledes, at det skal komme fra toppen af en virksomhed, om man virkelig ønsker at ansætte mennesker med psykiske udfordringer. Det er en beslutning, der skal indlejres i kulturen, og det er tidskrævende. Det er nemt nok at skrive i en personalepolitik, at man er rummelig, men det kræver en vedvarende indsats at integrere rummeligheden i dagligdagen.

Ifølge Søren Carøe er det en etisk fordring at inkludere sårbare mennesker i et arbejdsfællesskab. Det har en værdi i sig selv at være del af et fællesskab. Ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel er det også nødvendigt – for vi har ikke råd til at lade være. Og så kan det have betydning, at mangfoldighed kan reducere sygefravær og bane vej for utraditionelle løsninger.

”Ja, der er mange fordele ved at beskæftige mennesker med psykiske udfordringer”, slutter Søren Carøe.  

10 tanker om ““Det kan ramme os alle…””

 1. Extended Opportunity

  Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 2. Extended Opportunity

  Hey Guys,

  Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

  In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

  They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

  How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

  What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

  We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

  All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

  ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

 3. Extended Opportunity

  Hey,

  The moment we’ve all been waiting for is finally here – GoBuildr is now LIVE! 🎉

  🌐 Create ultra-lightning-fast websites, sales funnels, eCommerce stores, and more in less than 60 seconds, with just a keyword!

  🚀 Say goodbye to the limitations of traditional page builders. GoBuildr combines the functionality of 16 different tools into one powerful app, supercharged with AI-assisted technology.

  ⇒ Click Here To Checkout Demo https://ext-opp.com/GoBuildr

 4. Extended Opportunity

  He Got 256,354 Free Views With AI…

  Can you believe it?

  People spend thousands of dollars to get that kind of result…

  My friend Kundan just did it for free…

  He only used his new app… AI ScreenSnap…

  It’s the world’s first AI app that can generate videos with the power of Video-Exclusive AI Engine…

  That can edit, record, and generate videos with just a few clicks… with zero experience…

  Click here now and watch AI ScreenSnap in action https://ext-opp.com/AIScreenSnap

 5. Extended Opportunity

  Elevate Learning Adventures with The Story Shack!

  A library of 200+ high-quality books tailored to the school curriculum.
  StoryShack’s Build a Book bundle features word searches, quizzes, creative coloring pages, high-quality images, and top SEO keywords.
  StoryShack’s StoryCraft Pro bundle includes the “Melody Minds Library” with 350+ music tracks and “AnimateMasters Pro,” offering 30+ categories of animations.
  And as if that’s not enough, here are the MEGA BONUSES:

  ✔ 100+ Mega Mazes Pack
  ✔ 100+ Sudoku Elements Pack
  ✔ 100+ Comic Book Template Pack
  ✔ 100+ Handwriting Practice Template Pack
  ✔ 100+ Kids Story Book Templates
  ✔ Canva Book Templates
  ✔ Additional beautiful content like journal prompts
  ✔ INCLUDED: The Ultimate Workbook

  Click https://ext-opp.com/StoryShack to explore The Story Shack e-Learning Collection and seize the opportunity for multiplied income!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *