Spring til indhold

Mentoren møder patienten i øjenhøjde

I det psykiatriske system kan patienten godt føle sig lidt tynget af diagnoser og behandlinger, og man kan opleve, at det kan være svært at se hinsides sin identitet som syg. Den opfattelse kan mødet med en recovery mentor være med til at ændre, og mentorerne bruges i stigende omfang både på sengeafsnit og ambulant. Alene i Region Hovedstadens Psykiatri ansætter man i 2021 50 nye recovery mentorer.

Maja Østergaard Hansen

Ergoterapeut Maja Østergaard Hansen er faglig koordinator for recovery mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri, og hun fortæller:

”Det afgørende kendetegn er, at en recovery mentor selv har erfaring med psykisk sygdom, og bruger sine egne erfaringer i relationen til patienten. Recovery mentoren har ikke selv en behandlerrolle men er snarere brobygger mellem behandler og patient. Det at mentoren er tidligere patient gør det nemmere at møde patienten i øjenhøjde og skabe et forhold, baseret på ligeværdighed, genkendelighed og forståelse.”

Samtidig er det ifølge Maja Østergaard Hansen vigtigt at fremhæve, at recovery mentoren selv har sygdommen på afstand og er kommet sig til et liv, der ikke er styret af sygdom og symptomer men er meningsfuldt og godt for den enkelte. Det er et krævende job at være recovery mentor, og sygdommen skal være på afstand, så man kan tage fat på at arbejde med de erfaringer, man har og samarbejde med kolleger og indgå i teams. I relationen til patienten er det vigtigt, at mentoren på det område fungerer som eksempel på, at det er muligt at komme sig:

”Recovery mentoren kan med sin egen historie vise patienten, at der er en vej ud og et liv efter sygdommen. Mentoren kan så et håb om et bedre liv. Hvor behandlersystemet ofte har fokus på symptombehandling og medicin, arbejder recovery mentoren med patientens styrker, ressourcer og interesser. Mentoren kan se på alt det, der er uden om sygdommen, og en samtale med en mentor kan derfor føles som et frirum for patienten,” forklarer Maja Østergaard Hansen.

Mentorerne kan tilbyde både gruppeforløb og 1-1 samtaler. Temaerne i gruppeforløbet kan være identitet, håb og drømme, og mentoren byder sammen med patienterne ind med egne erfaringer: ”Patienterne sidder sammen med andre, der har prøvet sygdom selv, så skuldrene falder hurtigt lidt ned,” som Maja Østergaard Hansen udtrykker det.

Mentoren kan komme på banen i alle mulige faser af patientens sygdomsforløb, ofte er det ved afslutningen af et behandlingsforløb, men Maja Østergaard Hansen fremhæver, at mentoren også kan spille en rolle tidligere:

”Jeg var ude for en mand, der egentlig blev vurderet til at være for dårlig til at indgå i et mentorforløb, men da han alligevel kom med, blev det en stor succes, og det beviser for mig, at man også kan have gavn af en mentor, selv om sygdommen umiddelbart virker tung.”

De første recovery mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri blev ansat i 2013. Da var man seks mentorer. Siden er tallet vokset støt, og man er nu oppe på ca. 100.

”Det har en god signalværdi, og hvert team i regionen har en recovery mentor. Recovery mentorerne gør en positiv forskel for patienterne og udfører en vigtig funktion i deres teams. Det er da også forklaringen på, at Region Hovedstadens Psykiatri opruster så stort på området med 50 nye mentorer på sengeafsnittene. Ordningen er helt klart en succes, så recovery mentorerne er kommet for at blive, til stor gavn for mange patienter,” slutter Maja Østergaard Hansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *