Spring til indhold

En skræddersyet indsats får psykisk sårbare i job eller uddannelse i Aarhus

Et tæt og håndholdt virksomhedsrettet forløb har vist sig effektivt til at få psykisk sårbare borgere med en videregående uddannelse i job i Aarhus Kommune. Futurum hedder indsatsen, som først kørte fra 2017 til 2019 og nu er blevet gjort permanent på grund af de gode resultater. Målet er at få borgeren i job via en virksomhedspraktik eller tilbage i uddannelse.

Centerchef i Aarhus kommune, Gitte Breinholt Bjerregaard, fortæller, at Futurum er en succes, fordi indsatsen har fokus på, hvad der virker for den enkelte borger og netop dennes behov og udfordringer. Man bruger den såkaldte IPS model – individual placement  and support, hvor man i stedet for at bruge en masse tid på at forberede borgeren på at komme ud på en arbejdsplads, får placeret borgeren i virksomheden og skræddersyr tilbuddet på stedet. På den måde kan den psykisk sårbare blive trænet i at være på en arbejdsplads, og man kan arbejde med de udfordringer, der er i jobbet, og hvad der skal til for at få arbejdsrelationen til at fungere optimalt.

”Det er vigtigt at få lavet nogle klare aftaler i opstartsfasen og afdække, hvordan arbejdet bedst kan lykkes – hvor mange timer er det realistisk, at borgeren arbejder, er der særlige opgaver, der fungerer bedst. Vi laver en skræddersyet aftale med borgeren, som ofte får en stille og rolig opstart i jobbet. Kommunens medarbejdere er bindeled mellem borgerne og virksomheden og tilbyder sparring til virksomheden. De skal have et godt kendskab til psykisk sygdom – hvad kan være vanskeligt på arbejdspladsen, hvordan kan de støtte og klæde virksomheden på til at have en medarbejder med udfordringer og skånehensyn,” forklarer Gitte Breinholt Bjerregaard.

Mange psykisk sårbare har ifølge hende behov for ekstra stabilitet og tryghed i arbejdsforholdet, og undervejs i praktikken kan de blive klogere på, hvad de kan klare, og hvilke typer opgaver der passer bedst til dem. Og så gælder det om at arbejde med den berøringsangst, som arbejdsgiverne kan have i forhold til psykisk sygdom:

”Mange kan have svært ved at finde ud af, om de skal italesætte de udfordringer, medarbejderen måtte have, om man skal spørge ind til de psykiske problematikker. Her kan virksomhederne også med fordel sparre med kommunens medarbejdere, som er erfarne virksomhedskonsulenter med indsigt i psykisk sygdom, så de kan give vigtig viden og indsigt, ” understreger Gitte Breinholt Bjerregaard.

Det er også vigtigt, at de psykisk sårbare styrkes i at tro på egne evner, at der er struktur og overblik over arbejdsopgaverne og tryghed i samarbejdet med de parter, der er involverede, og det er helt centralt med forventningsafstemning for at forebygge problemer og fastholde medarbejderen. Heldigvis er mange virksomheder indstillet på at gøre en indsats:

”De virksomheder, der tager psykisk sårbare ind, viser et stort socialt ansvar, og mange fortsætter forholdet til os, baseret på tillid og åbenhed. Og så skal man jo ikke glemme, at Futurum også giver god økonomisk mening. Vi får borgere ud på arbejdsmarkedet, som bliver selvforsørgende og andre tilbage i uddannelse. De skræddersyede særlige indsatser for udvalgte målgrupper med fokus på de udfordringer, der er og hvilken indsats, der giver mening for den enkelte, er en god og farbar vej til at nå i mål, ” slutter Gitte Breinholt Bjerregaard.     

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *