Spring til indhold

Alle parter kan gøre mere for at få flere sårbare i job

Både hos de sårbare selv, arbejdsgiverne og jobcentrene er der et stort potentiale at hente ift. at få flere i job. Hvordan det kan lykkes, og hvad der skal til, ser arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet på.

Mange psykisk sårbare oplever store udfordringer, når det gælder om at finde et job. Thomas Bredgaards undersøgelser viser, at selvtillid og et godt socialt netværk er vigtige parametre for at få fodfæste på arbejdsmarkedet:

”Det er imidlertid områder, der ofte halter for denne gruppe af borgere. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne på jobcenteret er bevidste om dette og går ind og støtter den syge og hjælper med at styrke netværk og troen på sig selv. Den sårbare borger skal fx lære at tage kontakt til arbejdsgivere og bruge egne personlige forbindelser,” siger han.

Arbejdsgiverne er en anden aktør, og her er det Thomas Bredgaards erfaring, at mange arbejdspladser mangler jobfunktioner og har fordomme om medarbejdere med psykisk sygdom. De mangler simpelt hen viden om mennesker med handicap, og frasorterer dem derfor. Hovedparten af arbejdsgiverne samarbejder ikke med jobcentrene, og det mener Thomas Bredgaard er en stor fejl:

”Jobcentrene kan gøre meget for at komme til at tale med arbejdsgiverne, som man kan inddele i flere grupper. Der er de engagerede arbejdsgivere, som er Tordenskjolds soldater og siger ja til medarbejdere med handicap. Så er der de afvisende arbejdsgivere, der ikke ønsker at ansætte folk med handicap. Endelig er der de passive arbejdsgivere, som egentlig mener, de bør gøre noget, men bare mangler input. Her er et stort potentiale, som jobcentrene burde blive bedre til at udnytte gennem kontakt, oplysning og anden målrettet indsats.”

En anden udfordring er ifølge Thomas Bredgaard, at jobcentrene simpelt hen ikke registrerer handicaps, at de ikke får øje på borgernes psykiske sygdom. Og det er alfa og omega at få handicappet med i beskæftigelsesindsatsen, og det mangler jobcentrene ofte redskaber til:

”Man er meget fokuseret på at få borgeren i job, og overser de problemer og udfordringer, der er, og man er ofte dårlig til at italesætte de psykiske barrierer, der giver sten på vejen i processen. Visse steder er man begyndt at bruge screening for at opdage borgerens sygdom, og det er positivt. Det er vigtigt, at alle aktører gør en aktiv indsats for at få borgeren i arbejde – den psykisk syge selv, arbejdsgiverne og jobcentrene. Jeg oplever, der er fokus på området, men også at der er lidt for mange skåltaler. Det kniber med at tage konkrete initiativer og få den gode vilje omsat i praksis,” slutter Thomas Bredgaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *